16 Ιαν 2009

Ιανουαρίου 17, 1838…


Στις 17 Ιανουαρίου τα Ιωάννινα γιορτάζουν τη μνήμη του πολιούχου τους Αγίου Γεωργίου του νεομάρτυρα...
Αντιγράφω από το συναξάρι:
Λοιπόν δι’ αγχόνης ετελείωσεν εις ηλικίαν τριάκοντα ετών, ημέρα Δευτέρα, ώρα πέμπτη της ημέρας, Ιανουαρίου 17, 1838…

Δεν υπάρχουν σχόλια: