27 Μαΐ 2013

βλέμμα...Ν' αναστηθώ στο βλέμμα σου...

2 Μαΐ 2013

πάλι... (Μ. Παρασκευή)«Ιδού η μικροτάτη Παρασκευή πάλι
σε βαφή Μεγάλης βουτηγμένη...».