19 Απρ 2008

...δε γνώρισαν τη σταύρωση και την ανάσταση...

...Άκου τα σήμαντρα
των εαρινών εκκλησιών.
Είναι οι εκκλησιές
που δε γνώρισαν τη σταύρωση
και την ανάσταση.

Γνώρισαν μόνο τις εικόνες
του Δωδεκαετούς
που 'χε μια μάνα τρυφερή
που τον περίμενε τα βράδια στο κατώφλι
έναν πατέρα ειρηνικό που ευώδιαζε χωράφι
που’ χε στα μάτια του το μήνυμα
της επερχόμενης Μαγδαληνής...
(Γιάννης Ρίτσος, από την «Εαρινή Συμφωνία»)

Δεν υπάρχουν σχόλια: