30 Ιουν 2009

«επί τα ύδατα»

«Και καταβάς από του πλοίου ο Πέτρος περιεπάτησεν επί τα ύδατα ελθείν προς τον Ιησούν. Βλέπων δε τον άνεμον ισχυρόν εφοβήθη… Ευθέως δε ο Ιησούς … λέγει αυτώ: Ολιγόπιστε! Εις τι εδίστασας;»

(Από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο)

Δεν υπάρχουν σχόλια: