20 Φεβ 2009

Ψυχοσάββατο

Σάββατο των ψυχών, το αυριανό… Ψυχοσάββατο…
Θ' ανάψει κεράκια, όπως κάθε φορά...
Και θα μνημονεύσει, πάλι, αγαπητικά τους απόντες… Τους κεκοιμημένους «επ’ ελπίδι Αναστάσεως»…
Αλλά και τους μηδέποτε μνημονευθέντες, θα μνημονεύσει…

Δεν υπάρχουν σχόλια: