18 Απρ 2009

Χριστός Ανέστη

Αντί άλλων δικών μας ευχών για τη Λαμπρή, ένα απόσπασμα από το διήγημα «Στην αγι' Αναστασά» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη:

«Ο ιερεύς έβαλεν ευλογητόν εις το ύπαιθρον, φορέσας μαύρον επιτραχήλι, και ήρχισε να αναγινώσκη την παννυχίδα και το “Κύματι θαλάσσης”, όλα διαβαστά. Είτα ανάψας εντός του θυμιατού μοσχολίβανον, εθυμίασε τους παρεστώτας όλους και ποιήσας απόλυσιν, έβγαλε το μαύρον επιτραχήλι, εφόρεσεν άλλον ιόχρουν μεταξωτόν και λευκόν φαιλόνιον και ανάψας λαμπάδα, στραφείς προς τον λαόν, ήρχισε να ψάλλη μελωδικώς το “Δεύτε λάβετε φως”, μεθ' ο έψαλε, “Την Ανάστασιν Σου, Χριστέ Σωτήρ”…».

Δεν υπάρχουν σχόλια: