30 Απρ 2013

δια παντός... (Μ. Πέμπτη)...ή σε αγγίζω Ιησού
ή Ανασταίνεσαι δια παντός από κοντά μου.

(«Μεγάλη Πέμπτη»)

Δεν υπάρχουν σχόλια: