30 Μαΐ 2011

Οι πράξεις...Δύσκολες οι πράξεις, δυσεπίλυτες, στην αριθμητική της ανθρώπινης επικοινωνίας...

Δεν υπάρχουν σχόλια: