22 Δεκ 2010

«Γεννά...»

«Εκείνος που δεν γεννά, δεν γεννάται,
δεν αναγεννάται ποτέ, Κύριε,
της Γέννησης, «σκήνωσον εν εμοί...».

Ζωή Καρέλλη,
«Παραμονή της Γέννησης»
(«Πορεία», 1940)

Δεν υπάρχουν σχόλια: